StraightTASK

Produkt MB-TECH:

Online systém pro efektivní řízení úkolů

Výzva

Nejasný přehled o plnění zadaných úkolů
Nepřístupnost informací o zadaným úkolům
Obtížná kontrola provedení
Pomalé a komplikované zadávání úkolů
Špatná výměna informací mezi členy týmu

Výsledek

Robustní produkt StraightTASK 
Pro řízení úkolů, projektů, zakázek
Flexibilní architektura
Kybernetická bezpečnost
Multiplatformní (Windows, Android, iOS, Linux)
CZ lokalizace
Nasazeno u 4 zákazníků (9/2019)

MVE MK 2x Francisova turbína

Produkt MB-TECH:
Vzdálené řízení, diagnostika, sběr proceních dat, údržba, optimalizace řízení, inteligentní čištění česlí

Výzva

Elektrárna v nedostupné oblasti
Časté poruchy
Tlak na náklady
Spojení s původním, analogovým řízením
Nestandardní instalovaná technologie

Výsledek

Elektrárna neustále pod kontrolou (internet, SMS, kamera)
Prevence poruch
Funkční systém pro preventivní údržbu
Efektivita zvýšena o 6%
50% úspora nutnosti přítomnosti lidské obsluhy
Inteligentní čištění česlí
Nástavba na současné nízko úrovňové řízení (nebylo třeba nahradit)
Návratnost investice za 2 měsíce po uvedení do provozu

Lisovna PlastMax

Produkt MB-TECH:
Vizualizace výroby na lisovně

Výzva

Nepřetržitý provoz 80 vstřikolisů
Nízké OEE
Hodinové sledování na papíře
Nejasné role
Chybí komplexní přehled o dění na lisovně

Výsledek

Rozšířeny funkce stávajícího systému
Informace zpřístupněny pracovníkům
Reporting a přehled o výrobě
Zvýšení OEE o 19%  

Vytvoření matematického modelu procesu

Produkt MB-TECH:
Simulační model svařování plastů

Výzva

Velice krátký proces, max 2s
Velké množství vstupních parametrů procesu
Zásadní vliv vlastností svařovaných dílců
Nedostupnost informaci o přesném chování procesu

Výsledek

Proces zanalyzován a pochopen
Vytvořen matematický model pro vyvinutí procesu ve fázi designu 
50% úspora času a nákladů na vzorky pro fyzické experimenty

Digitalizace lisovny plastů

Produkt MB-TECH:
Elektronicky sběr dat, vizualizace a reporting na lisovně

Výzva

3 směnný provoz 50 vstřikolisů
Časté poruchy
Nízké OEE
Všechna data a dokumentace na papíře
Přepis dat do excelu
Opakované časově náročné vyhodnocení dat

Výsledek

Nasazení elektronického systému, každý stroj má terminál
Obousměrná komunikace
Pro operátora .. instrukce, norma, údržba
Pro vedení automatický reporting a přehled o výrobě
Zvýšení OEE o 11%
Návratnost 8 měsíců po implementaci  

Logistika

Produkt MB-TECH:
Autonomní zaznamový systém obsahu Kardex shuttle

Výzva

Při dílenském používání Kardex shuttle nejsou všechny položky inventarizovány
Velký počet uživatelů
Zdlouhavé hledání
Velké opotřebení
Malá disciplína

Výsledek

Implementace uživatelsky příjemného rozhraní pro evidenci uložených položek
Snímaní obrazu vždy, těsně před zaskladněním
Možnost listovat mezi nasnímanými položkami
Úspora času hledání 700hod/rok
Úspora na ročním servisu (o 30% méně pohybů)
Nelze zaskladnit položku aniž by systém věděl

Pokladní systémy

Produkt MB-TECH:
Elektronický pokladní systém (EPOS) k evidenci a správě plateb za zboží a služby v obchodě

Výzva

Vytvořit flexibilní dostupné řešení pro jeden i více obchodů
Realtime sdílení stavu skladu
Umožnůjicí online vzdálenou správu
Více než 10 000 aktivních položek
Snadná možnost implementace specifických požadavků

Výsledek

Vytvořena univerzální platforma využitelná pro obchod, restauraci, hotel a další podobná zařízení.
Zajištění všech funkcí EPOS
Rychlou a efektivní evidenci a zpracování platby
Platba hotově, kartou nebo na fakturu
Tisk účtenek a sledování stavu skladových zásob
Zpracovávat statistické informace o prodejích

Odstranění vibrací

Produkt MB-TECH:
Metodika pro diagnostiku a eliminaci vibrací

Výzva

Provedení analýzy zařízení, měření vibrací a identifikace zdroje vibrací, online
Definice nápravných opatření pro eliminaci a zamezení šíření vibrací do okolí
Realizace navržených opatření

Výsledek

Vytvořena univerzální metodika pro eliminaci šíření vibrací za strojů a zařízení
Využití metod strojového učení a umělé inteligence
Preventivní a prediktivní diagnostika