PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Dodáváme řešení pro všechny úrovně automatizace v technologických procesech. Pokrýváme rozsah úloh od jednoduchých samostatných regulačních okruhů, až po komplexní řízení technologických celků. Základem řešení pro řízení technologických procesů je řídicí systém sestávající se obvykle z distribuovaného řídicího systému, programovatelných automatů, bezpečnostních systémů a operátorských terminálů s aplikacemi typu SCADA/HMI. Řídicí systém je navrhován podle různých kritérií, z nichž nejdůležitější jsou bezpečnost, spolehlivost, dostupnost a také cena. Řídicí systém integruje řízení všech technologických subsystémů, ke kterým patří např.:

V energetice V automotive
Vodní hospodářství Skladové systémy
Regulátor turbíny Informační systémy
Ochrany turbíny Detekce úniku plynů
Čištění česlí VE Systémy vzduchotechniky
Adaptivní optimalizace Systémy pro kontrolu kvality
Kamerové systémy

Pro kritické aplikace jsou využívány systémy se zvýšenou spolehlivostí a dostupností, která je dosahována použitím systémů typu „fail-safe“ nebo „fault-tolerant“ s redundantní nebo TMR architekturou.  Architektura řídicích systémů technologických procesů a strojů vychází z nejnovějších informací v dané oblasti a obsahuje moderní způsoby komunikace, ať už mezi jednotlivými částmi řídicího systému, nebo s polní instrumentací. K nejmodernějším technologiím patří „Fieldbus-Foundation“ pro komunikaci s polní instrumentací a distribucí řídicí inteligence. Standardně přímo propojujeme řídicí systémy se systémy optimalizace, vyšším řízením a MESem.

VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Dodáváme kompletní řešení pro elegantní řízení a diagnostiku procesu z jakéhokoli jiného online zařízení (PC, tablet, mobil). Naše řešení zajišťuje spolehlivou vzdálenou správu řídicích systémů výroby, operátorských panelů nebo počítačů. Pro vzdálený přístup po internetu využíváme zabezpečené sítě.
Oblasti použití:

  • vodních a větrných elektráren
  • vzdálená správa výrobní linky přes internet
  • vzdálená správa a sběr dat z čerpacích stanic, vodojemů, čističek odpadních vod
  • permanentní sběr dat ze vzdálených míst do počítače
  • dočasný vzdálený přístup nové výrobní linky po dobu záruky
  • sběr dat z PLC do nadřazených systémů MES/ERP
  • vizualizace dat výrobní linky v internetovém prohlížeči
  • archivace dat výrobní linky do paměti routeru
  • hlídání výrobních linek přes alarmový systém routeru (SMS/e-mail)

INŽENÝRING

Studie, konzultace výrobního IT, vývoj aplikačního SW, transformace podnikových systémů, automotive standard, aplikace zásad štíhlé výroby.

SERVIS

Záruční i pozáruční servis pro automatizační a informační systémy, nepřetržitá hotline.