HISTORIE VZNIKU

Jak zefektivnit výrobu? Jak odstranit ztráty? Jak zlepšit přehled zaměstnanců o fungování procesů? Jaké jsou dnes technické možnosti řízení výroby? Má taková investice návratnost? Právě tyto otázky vedly v r. 2015 k založení firmy MB-TECH. Není umění natáhnout kabely a napsat program, jak si zákazník řekl. Mnohem těžší je zajistit, aby byl zákazník opravdu spokojen.

Pracujeme tak, abychom vytvořili funkční řešení, které se stane pro zákazníka standardem a předčí počáteční očekávání.

Od našeho vzniku se stále rozvíjíme. Čerpáme z mnohaletých zkušenosti v oblasti automotive a energetiky.

NAŠE HODNOTY

DŮVĚRA A SPOLEHLIVOST Dodržujeme naše sliby. Dodržování slibů daným našim zákazníkům a kolegům je součástí našeho stylu. Spolehlivostí přispíváme k dobrému jménu naší společnosti.

VÝKONNOST Věříme, že výkonnost našich řešení je pro našeho zákazníka cesta k vzájemnému úspěchu a ekonomickému růstu. Držíme krok s dobou.

ODHODLANOST Bereme svou odpovědnost vážně. Nebojíme se přehodnocovat způsob naší práce, abychom naplnili očekávání našich zákazníků a kolegů. Jsme loajální.

BEZPEČNOST Neustálé se snažíme o zdokonalení našich produktů a služeb a to, tak abychom zajistili bezpečnost lidí a ochranu životního prostředí.

PRÁCE NÁS BAVÍ Věříme, že nejlepší výsledky člověk podává, když jej práce baví, proto budujeme náš tým právě z takových lidí.